ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY

V pondělí 27. 09. 2021 jsou zrušené úřední hodiny paní starostky a pana místostarosty.