UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Od 23. 3. od 0:00 pokračuje v České republice nouzový stav se všemi původními přijatými opatřeními.