PŘÍSTUP K VLAKOVÉ ZASTÁVCE

Upozorňujeme občany, že od dnešního dne je nutné pro přístup k vlakové zastávce využít nově budovaný podchod. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti, stále procházíte stavbou. Dnešním dnem nelze přecházet vozovku na obvyklém místě.