Centrum kultury, sportu a zájmových činností

Usnesením zastupitelstva obce Osová Bítýška č. 3/2019 ze dne 05.06.2019 byla schválena výše pronájmu haly - „Centrum kultury, sportu a zájmových činností",  

Cena za dlouhodobé  pronájmy  haly od 01. 09. 2019:

Nekomerční pronájem haly: 1 hodina 250,-

Komerční pronájem haly do 40 osob: 1 hodina 300,-

Komerční pronájem haly nad 40 osob: 1 hodina 550,-

Storno poplatek hradí nájemce v plné výši.

Při krátkodobém pronájmu haly se k těmto cenám přičítá 21 % DPH

Výše pronájmu haly na pořádání plesů byla stanovena takto:

místní organizace jsou od pronájmu osvobozeny, platí pouze služby spojené s pronájmem haly

ostatní organizace platí pronájem 20 000,- Kč + služby spojené s pronájmem haly

pořádání turnajů - 1 hodina 250 Kč + služby spojené s pronájmem haly

Dlouhodobé nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, nejdéle na půl roku. Při zajišťování dlouhodobého pronájmu haly budou mít přednost místní občané, organizace a spolky. Obec Osová Bítýška si ve smlouvách vyhrazuje právo měnit čas a termín pronájmu haly (z důvodu konání plesů, koncertů a besídek). Dlouhodobý pronájem se hradí 1 měsíc předem.

Pronájem haly lze objednat na tel. č. 734 262 520.

Obsazení haly 2019/2020

Pronájem sportovní haly 2019-2020

Volné termíny v hale - LISTOPAD 2019
DEN DATUM ČAS TELEFON
Pátek 15. 11. 15:00 - 16:00 734 262 520
Pátek 15. 11. 18:30 - 20:00 734 262 520
Sobota 15. 11. 08:00 - 14:00 734 262 520
Neděle 17. 11. 08:00 - 10:00 734 262 520
Neděle 17. 11. 20:00 - 22:00 734 262 520
Pondělí 18. 11. 15:00 - 16:00 734 262 520
Pondělí 18. 11. 20:00 - 22:00 734 262 520
Pátek 22. 11. 15:00 - 16:00 734 262 520
Pátek 22. 11.  18:30 - 20:00 734 262 520
Sobota 23. 11. 08:00 - 14:00 734 262 520
Sobota 23. 11. 15:00 - 16:30 734 262 520
Neděle 24. 11. 08:00 - 10:00 734 262 520
Neděle 24. 11.  20:00 - 22:00 734 262 520
Pondělí 25. 11. 15:00 - 16:00 734 262 520
Pondělí 25. 11. 20:00 - 22:00 734 262 520
Pátek 29. 11. 15:00 - 16:00 734 262 520
Pátek 29. 11. 18:30 - 20:00 734 262 520

Aktualizace k 14. 11. 2019