Aktuálně

POMOC S ŠITÍM ROUŠEK PRO NAŠE OBČANY

Švadlenky v Osové Bítýšce, sice máme roušky objednané, ale jejich výroba chvíli potrvá, proto prosíme všechny, kteří jsou schopni roušky ušít nejen pro sebe a svoje nejbližší okolí, ale také pro potřeby obce, aby se do toho co nejdříve pustili. Nezáleží na designu, jedinou podmínkou je bavlněný materiál, který je možné prát a žehlit.

Roušky, které byste mohli poskytnout občanům Osové Bítýšky, můžete nosit každý pracovní den od 7:00 - 12:00 na obecní úřad. Případně se můžete domluvit na jiném čase na telefonních číslech 566 536 716 nebo 774 812 868.

Roušky potom budeme společnými silami distribuovat ostatním.

Moc děkujeme za pomoc!!!

Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

ROZHODNUTÍ VLÁDY O ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB ZE DNE 16. 03. 2020

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. 

Čeho se omezení volného pohybu osob netýká:

 •         cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti
 •         nezbytné cesty za rodinou či osobami blízkými
 •         nákupů potravin, drogerie, léků, zdravotních prostředků nebo krmiv pro zvířata
 •         využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, pohonných hmot
 •         zajištění služeb pro jinou osobu, např. sousedské výpomoci nebo dobrovolnictví
 •         nezbytného doprovodu příbuzných
 •         neodkladných úředních záležitostí
 •         výkonu povolání, například policistů, zdravotníků nebo sociální péče
 •         individuální duchovní péče a služeb
 •         zásobování a rozvážkové služby
 •         veterinární péče
 •         pobytů v přírodě, parcích
 •         pohřbů

INFORMACE K ZÁKAZU POHYBU

Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V návaznosti na to usnesením č. 215 ze dne 15. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto zákazu stanovila určité taxativní výjimky výslovně zmíněné v dotčeném usnesení1.

Výše uvedená usnesení byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb. a č. 85/2020 Sb. Stejnopisy příslušných částek Sbírky jsou dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, případně přímo na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38806, resp. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38811.
Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.
Zpracoval: odbor všeobecné správy
Praha 16. 3. 2020

-----------------------------------------

1 Současně došlo ke zrušení dosavadního opatření stanoveného usnesením vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020, jímž vláda zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.

pdfInformace k zákazu pohybu

INFORMACE ČESKÉ TELEVIZE

V celé České republice se mění starý televizní sygnál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat... Lepší zvuk i obraz můžete mít díky DVB-T2 už teď. Připravte se na předělání včas!

pdfInformace České televize

INFORMACE K OŠETŘENÍ U MUDR. ANNY ŠVEHLOVÉ

Vzhledem k aktuální situaci šíření infekce koronavirem budou v ordinaci MUDr. Švehlové v Osové Bítýšce uskutečněna tato preventivní opatření:
 • Ordinace bude vzhledem k nedostatku osobních ochranných pomůcek pracovat od 16. 3. do odvolání v omezeném režimu.
 • Budou ošetřování pouze pacienti s akutním onemocněním. Chronickou medikaci lze objednat na základě telefonátu prostřednictvím E-Receptu.
 • Čekárna bude uzavřena, pacienti budou vpouštěni pouze po jednom.
 • Pacienty s teplotou a dýchacími obtížemi prosím nejprve o telefonickou konsultaci.
 • Pacienti objednaní na preventivní prohlídku do konce března, ať si zavolají o jiný termín.

VÝLUKA NA TRATI HAVLÍČKŮV BROD - TIŠNOV

Výluka - Trať 250 - Havlíčkův Brod - Tišnov

Úsek: Žďár nad Sázavou - Vlkov u Tišnova

Kdy: 17.03.2020 od 00:01 do 23.03.2020 23:59

Kraj: Kraj Vysočina

Poznámka: plánovaná výluka

Výluka se opakuje v těchto dnech:

Od 17. 3., 0:00 hod. do 23. 3. 2020, 23:59 hod.

Popis:

Rychlíky budou nahrazeny autobusy v úseku Brno hl.n. – Žďár nad Sázavou a opačně dle výlukového jízdního řádu.

Autobusy náhradní dopravy za rychlíky neobsluhují stanice Brno-Královo Pole a Tišnov, cestující do/z těchto stanic mohou využít ostatní Os vlaky. Cestujícím do / ze stanic Tišnov, Brno-Královo Pole a Brno hl.n. budou po dobu výluky uznávány i jízdní doklady ČD ve vlacích Os (při využití Os vlaku náhradou za R).

Osobní vlaky budou nahrazeny autobusy v úseku Vlkov u Tišnova – Žďár nad Sázavou a opačně dle výlukového jízdního řádu.

Ve Vlkově u Tišnova není zajištěna návaznost mezi vlaky a autobusy náhradní dopravy. Autobusy náhradní dopravy jsou v pracovní dny výchozí / končící v ŽST Tišnov, v nepracovní dny pak výchozí / končící v ŽST Brno-Královo Pole. Cestujícím z/do Brna jedoucím z/do stanic a zastávek v úseku Vlkov u Tišnova – Žďár nad Sázavou doporučujeme použít právě tyto spoje.

Autobusy náhradní dopravy neobsluhují Řikonín. Cestujícím z / do Řikonína jedoucím z/do stanic a zastávek v úseku Vlkov u Tišnova – Žďár nad Sázavou doporučujeme použít spojení s přestupem v Tišnově.

Poslední den výluky (23.3.2020) ve večerních hodinách nebudou vlaky Os 4618, Os 4620, Os 4622, Os 24952, Os 24953 nahrazeny autobusy, ale pojedou již bez omezení z/do svých cílových stanic.

Vlaky v úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou a opačně jedou bez omezení.

Služba ČD minibar není v úseku Praha - Žďár nad Sázavou a v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ČSSZ umožnila i elektronické zasílání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, upravuji formu potvrzování naší školou takto:

Žádosti o ošetřovné budeme vystavovat osobně v pondělí 16. 3. 2020, úterý 17. 3. 2020 a ve středu 18. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

Formulář Vám na požádání můžeme vytisknout (případně budou k dispozici ve škole).

Protože bude škola uzamčena, kontaktujte zaměstnance školy při příchodu do školy na telefonních číslech;

v pondělí        605 566 381    Dana Bělochová

v úterý            777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

ve středu        777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

V případě žádosti o elektronické potvrzení je nutné požádat školu formou e-mailu – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ve kterém uvedete (vzhledem k ochraně osobních údajů Vašeho dítěte);

- do předmětu: žádost o ošetřovné

- do textu: jméno a příjmení dítěte, datum narození a třídu, kterou navštěvuje.

Případně kontaktujte Ing. Dagmar Dvořáčkovou na telefonním čísle 777 037 672.

Viz:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Další odkazy:

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

NUTNÉ! POKYNY K POVINNÉ KARANTÉNĚ PRO OBČANY VRACEJÍCÍ SE ZE ZAHRANIČÍ

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech souvisejících s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací od pátečních (13. 3. 2020) 12:00 hodin z 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).
Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!
Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

ODKAZ S DALŠÍMI INFORMACEMI:

https://koronavirus.mzcr.cz/pokyny-pro-osoby-vracejici-se-z-rizikovych-oblasti-ke-krizovemu-opatreni-vlady-ve-veci-karanteny-pro-tyto-osoby/

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Z rozhodnutí centrálních orgánů o uzavření školských zařízení přistupuje Kraj Vysočina, stejně jako jiné kraje, k prodloužení prázdninového režimu jízdních řádů i po 16. 3. 2020. Z důvodů respektování právních předpisů musí dané jízdní řády obsahovat termín od - do v rámci platnosti. Z daného důvodu byl prázdninový režim autobusové regionální dopravy prodloužen na období od 16. 3. do 13. 6. 2020. POZOR: V momentě, kdy opatření z nařízení centrálních orgánů pominou/budou odvolána, budou jízdní řády na Vysočině neprodleně upraveny tak, aby byl zajištěný okamžitý běžný režim dopravy do školských zařízení. Prosíme, aby si cestující odjezdy autobusů ověřovali předem na www.idos.cz. Železniční dopravy se toto opatření NETÝKÁ.

ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB

Římskokatolická farnost Osová Bítýška (Březí) oznamuje, že jsou až do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby a veřejné farní aktivity. Bližší informace budou zveřejněny na farních stránkách. 

pdfOznámení o zrušení bohoslužeb