Místní poplatky

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSA, STOČNÉ 2021

Poplatek za komunální odpad na rok 2021:

600,- Kč za osobu

300,- Kč za dítě do 16-ti let včetně

Poplatek za komunální odpad na rok 2021 za rekreační objekt:

600,- Kč za jeden rekreační objekt

Poplatek za psa na rok 2021:

50,- Kč za jednoho psa

70,- Kč za druhého a dalšího psa

Poplatky se platí od 1. 2. 2021 až do 31. 5. 2021. Platit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné

Poplatek za stočné na rok 2021:

720,- Kč za osobu a rok (2021)

Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný buď do 30. 4. 2021, nebo do 31. 10. 2021. Poloviční poplatek – první polovina poplatku je splatná do 30. 4. 2021 a druhá polovina do 31. 10. 2021. Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné.

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

pdfObecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů