Místní poplatky

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSA, STOČNÉ 2020

Poplatek za komunální odpad na rok 2020:

500,- Kč za osobu

300,- Kč za dítě do 16-ti let včetně

Poplatek za komunální odpad na rok 2020 za rekreační objekt:

500,- Kč za jeden rekreační objekt

Poplatek za psa na rok 2020:

50,- Kč za jednoho psa

70,- Kč za druhého a dalšího psa

Poplatky se platí od 1. 2. 2020 až do 31. 5. 2020. Platit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné

Poplatek za stočné na rok 2020:

720,- Kč za osobu a rok (2020)

Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný buď do 30. 4. 2020, nebo do 31. 10. 2020. Poloviční poplatek – první polovina poplatku je splatná do 30. 4. 2020 a druhá polovina do 31. 10. 2020. Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné.

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

pdfObecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů