Aktuálně

KATASTRÁLNÍ HRANICE OBCE OSOVÁ BÍTÝŠKA A ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OD 01. 03. 2021

Mezi krizová opatření přijatá usnesením vlády patří i omezení volného pohybu osob na území České republiky platné s účinností od 1. března do 21. března 2021. Omezení se týká volného pohybu mezi okresy a upravuje mimo jiné i pravidla pro cesty do zaměstnání a další případy opuštění bydliště.

Cestování v rámci okresu

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

 • NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

 • NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

 • ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 od bydliště.

Mohu si jít zaběhat?

 • ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?

 • ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.  

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

 • NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru. 

Cestování mimo okres

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

 • Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra.
 • Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

 • Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

 • NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?

 • Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.  
 • Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Přes týden bydlím v Zlíně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherský Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Zlína?

 • Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

 • To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

 • Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

 • Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

 • Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

 • To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

 • Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

 • Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech?

 • Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres?

 • Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

 • Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod? 

 • Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

 • Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

 • Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

 • Ano, vztahuje se na všechny osoby.

Obce a provozovatelé hřišť

Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme.

 • Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené).

Vláda důrazně vyzývá zaměstnance k využívání práce na dálku (tzv.home office). Co to znamená?

 • ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měli vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu a tedy šíření viru. 

Jak dlouho budou opatření platit?

 • Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

Katast obce Osová Bítýška

PRODEJ RESPIRÁTORŮ FFP2

Obec Osová Bítýška nabízí svým občanům k prodeji respirátory FFP2, cena 15,- Kč/ks. Respirátory je možné zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě.

LÉKÁRNA U ALEXANDRA INFORMUJE

Lékárna U Alexandra Osová Bítýška oznamuje, že ve čtvrtek 25. 2. 2021 bude otevřena od 9:00 do 16:00.

ZPĚTNÁ VAZBA K HLÁŠENÍ NOVÝM ROZHLASEM

Dnes v 17:00 proběhne hlášení novým rozhlasem. Prosíme občany o zaslání krátké zpětné vazby k hlášení (srozumitelnost, hlasitost, celkové srovnání s dřívějším hlášením apod.) Své odpovědi můžete zaznamenat v komentářích na facebookových stránkách obce nebo zaslat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Nezapomeňte uvést místo/lokalitu, odkud jste hlášení poslouchali.

Děkujeme.

INFORMACE MUDR. MARIE PETRÁŠOVÉ

MUDr. Marie Petrášová oznamuje, že od 24. 2. 2021 do 26. 2. 2021 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

PŘÍPRAVA KALENDÁŘE NA ROK 2022

Pro rok 2022 připravujeme vydání kalendáře s fotografiemi z obce Osová Bítýška, místní části Osová a přilehlého okolí, a rádi bychom vás proto požádali o spolupráci.

Pokud máte fotografie z naší obce a jejího nejbližšího okolí, o kterých si myslíte, že by je měli vidět také ostatní, zašlete je v maximální velikosti ve formátu JPG na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Na fotografiích můžou být zachyceny místní památky, příroda, klimatické jevy, kulturní, sportovní či jiné události apod. Zaslané fotografie budou roztříděny a vybrané snímky zveřejněny.

Poskytnutím fotografií zasílatel prohlašuje, že je autorem fotografií, zříká se všech autorských práv k fotografiím a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář. Dále prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny. Užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

k článku příprava kalendáře - Zimní krajina ve Zlámancích 1

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Bezpečně a online. Sčítání začíná 27. března 2021. 

Sčítání lidu 1Sčítání lidu 2Sčítání lidu 3Sčítání lidu 4

VE ČTVRTEK 18. 02. 2021 BUDE UZAVŘENA POŠTA

Pošta Osová Bítýška oznamuje, že ve čtvrtek 18. 02. 2021 bude z provozních důvodů zavřeno. 

Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou ve Velké Bíteši v rámci otevírací doby: 08:00-12:00, 13:00-16:00.

INFORMACE MUDR. ANNY ŠVEHLOVÉ

MUDr. Anna Švehlová oznamuje, že ve čtvrtek 25. 2. 2021 a v pátek 26. 2. 2021 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Zastupovat ji bude MUDr. Jarmila Pejchalová, U Bašty 1, Velké Meziříčí v čase 8:00 - 13:00 hod. po telefonické dohodě na čísle 566 521 211.

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSOVÁ BÍTÝŠKA

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby územního rozvoje, jako úřad územního plánování oznamuje zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu Osová Bítýška. 

Návrh zadání Územního plánu Osová Bítýška je k dispozici zde nebo pdfNávrh zadání Územního plánu Osová Bítýška 2/2021 k projednání

Případné připomínky k návrhu zadání zasílejte na adresu Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška č. p. 3, 594 53 (lze k tomu využít níže uvedený formulář).

 docxPřipomínka k návrhu zadání Územního plánu Osová Bítýška