Aktuálně

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 12. 2. 2021

Letošní Tříkrálovou sbírku podpořila především ochota druhých
pomáhat v nelehkých dnech

Tříkrálová sbírka roku 2021 skončila o týden později, než bývá zvykem v tradičních časech, a to v neděli 24. ledna. K tomu, aby se dárci dozvěděli její konečný výsledek, byly potřeba ještě necelé tři týdny navíc, kdy docházelo ke sčítání statických kasiček umístěných v obcích žďárského okresu.

Celkem bylo rozdáno 320 kasiček. V nich po rozpečetění nalezli organizátoři sbírky a představitelé jednotlivých obcí úctyhodných 1 909 264 Kč. Online koleda na www.trikralovasbirka.cz, která trvá i nadále až do 30. 4. 2021, přinesla službám žďárské Charity 533 108 Kč (stav k 12. 2.). Přestože letošní výtěžek zaznamenal oproti letům předchozím pokles, je finální výsledek ohromující i vzhledem k omezením, ke kterým došlo v reakci na dodržování vládou vydaných nařízení a pokynů Charity Česká republika, jejichž cílem bylo ochránit zdraví jak koledníků, tak i dárců.

„Začátkem ledna bylo rozhodnuto, že se kontaktní koleda v ulicích obcí neuskuteční. Celá sbírka se tak během několika dní musela zrealizovat v třetí připravované variantě, která tuto kampaň umožňovala pouze se statickými kasičkami bez tradičních zvyků. Přesunuta byla současně i do online prostoru,“ upřesňuje Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka pro oblast okresu Žďár nad Sázavou. Úkolem tříkrálových asistentů a všech podporovatelů z celého okresu, kteří dobrovolně pomáhají při realizaci největší sbírkové kampaně v České republice, bylo počátkem měsíce ledna co nejrychleji vyjednat umístění tříkrálových pokladniček na veřejně přístupných místech v obcích žďárského okresu. To se během několika dní úspěšně podařilo.

„Letošní sbírka je pro mě velmi intenzivní. Během sbírky jsem viděla obrovskou vůli a chuť pomoci naší Charitě i v době celosvětové pandemie. Někteří z našich asistentů prožívali velmi smutné období, i přesto své poslání vykonali a podpořili naše služby skutky, které nám pomohou jít dále. Někdy jsem ztrácela i slova, protože jsem si uvědomila, jak v některých lidech je tato královská tradice hluboce zakořeněná. Osobně to beru jako závazek být těmto lidem v rámci svých možností dobrou koordinátorkou. Oni jsou totiž jedineční,“ doplňuje Michaela Kuchtová.

Kde pomůže výtěžek letošního ročníku?
Do roku 2021 vstoupily mnohé neziskové organizace, poskytující sociální, zdravotní, prorodinné služby, služby prevence a další, s obavami, jak se budou nastávající měsíce vyvíjet. Bohužel už nyní jsou známy první informace o výsledcích dotačních řízení části donátorů, které ukazují, že jimi poskytnuté finanční prostředky jsou nedostatečné a mnohdy na nižší úrovni než v minulém roce. Je tedy velmi pravděpodobné, že finance získané z Tříkrálové sbírky podpoří provoz jednotlivých zařízení, které poskytují služby těm, kteří je potřebují a bez nichž se neobejdou.

Poděkování ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou
„Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili letošní mimořádnou Tříkrálovou sbírku. Ať už se jedná o naše dobrovolné spolupracovníky – tříkrálové asistenty v jednotlivých městech a obcích, kteří nám pomáhali s umisťováním tříkrálových pokladniček na veřejná místa, s propagací mimořádné Tříkrálové sbírky, a kteří pružně a dle možností reagovali na nastalou situaci. Velké díky patří starostům obcí a kněžím, kteří s námi také velmi vstřícně spolupracovali. Díky všem, kteří umístili tříkrálové pokladničky ve svých provozovnách. Díky všem dárcům, kteří to měli letos náročnější, protože si nás museli sami najít a svůj příspěvek donést na určené místo či darovat prostřednictvím on-line koledy. Zároveň děkuji také všem, kteří se zapojili do naší tříkrálové benefice na sociálních sítích. V neposlední řadě patří moje velké poděkování i mým kolegyním, koordinátorce Tříkrálové sbírky Michaele Kuchtové a pracovnici propagace Lence Šustrové, pro které byla letošní Tříkrálová sbírka též náročnější než ty předešlé. Díky vám všem,“ vzkazuje závěrem ředitelka žďárské Charity, Ing. Jana Zelená.

Tříkrálovou sbírku letošního roku je možné mimořádně podpořit i nadále až do 30. 4. 2021,
a to přes webovou stránku
www.trikralovasbirka.cz Nutné je zde uvést název Charity či obce nebo PSČ, aby se finance dostaly zpět do našeho regionu. Děkujeme!

 

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Mgr. Michaela Kuchtová

tel.: 777 755 444

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou

www.zdar.charita.cz
fb: @ochzr

TS 2021 Poděkování finále

PTAČÍ CHŘIPKA - INFORMACE PRO DROBNOCHOVATELE

Informace a zásady pro drobnochovatele drůbeže

Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele

1. DRŮBEŽÍ ZÁSILKOVÁ SLUŽBA AŽ DO DOMU

Dovoz ZDARMA při objednávce min. za 1000,- Kč.

1. drubeží zásilková služba 11. drubeží zásilková služba 2

PRODEJ DROBNÝCH REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ

Obec Osová Bítýška nabízí k prodeji drobné reklamní předměty: deštníky, tašky, keramika, pohlednice, propisovací tužky atd.

Deštníky

Tašky

Pohlednice 1

Pohlednice 2

Ostatní

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Jménem Charity České republiky všem dárcům mnohokrát děkujeme za finanční příspěvky.

 

Tříkrálová sbírka 2021 – farnost Osová Bítýška

Osová Bítýška - 30 400,-

Záblatí:  6 061,-

Vlkov: 4 500,-

Skřinářov: 2 600,-

Ořechov, Ronov: 4 500,-

Celkem: 48 061,-

 

pdfTříkrálová sbírka 2021

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA

Alzheimer poradna Vysočina poskytuje poradenské služby pro nemocné s kognitivním deficitem a jejich pečující rodiny a přátele. Poskytujeme nefarmakologickou podporu lidem s poruchami paměti i narušenou komunikační schopností. Pracujeme i s nemocnými po cévní mozkové příhodě. Najdete nás na kontaktních místech po celé Vysočině.

Pan Pavel pracoval jako technik. Byl velmi svědomitý. Práce ho v posledních letech vyčerpávala. Celá rodina se těšila, že v penzi si odpočine. Nabere síly. A bude si užívat vnoučata a oblíbené výlety na kole. Že si užije vše, co při velkém pracovním nasazení nestíhal.

Teď sedí vedle manželky v poradně a lehce se usmívá: „ každý zapomíná, máma taky zapomínala, a co“? Ale Pavel je podrážděný, náladový. Když se sešla rodina a děti byly hlučnější, hudral nebo odcházel do klidu své dílny.  Ale práci nedodělal. Pletl si jména vnoučat, ptal se opakovaně na jednu věc. Byl stále nespokojený. Obvodní lékař potvrdil kognitivní deficit a doporučil vyšetření u neurologa. Ale pan Pavel odmítá k lékaři jít. Jemu přeci nic není.

Největším úskalím při péči o nemocné bývá neporozumění projevům onemocnění. Obtíže v komunikaci. Nemocný často trpí výkyvy nálad. I schopnost sebeobsluhy má kolísavý průběh. Pečující příznaky onemocnění považuje často za schválnost. Velkým problémem je i vztahovačnost nemocných a neustálé hledání nebo opakované dotazy. Dochází k osočování pečujícího ze ztráty věcí. Pečující se jen výjimečně dočkají poděkování od nemocných. Bohužel se ale velmi často setkávají s neporozuměním i od blízkého okolí. Proto je péče o člověka s kognitivním onemocněním nejnáročnější. A také proto se ne vždy podaří dopečovat o nemocného v domácím prostředí. Umístění do pobytového zařízení je pak nesmírně náročné jak pro nemocného, tak pro celou jeho rodinu. Přijetí nezbytnosti ukončení domácí péče a adaptace nemocného na zcela nové prostředí je častým tématem poradenských schůzek.

Pavel s Hanou přicházejí na další konzultaci. Hana se rozhodla požádat o příspěvek na péči a využít pomoc pečovatelské služby. Toto období je nesmírně náročné. Pavel odmítá nosit roušku. Nechodí ven, přestali se stýkat s kamarády.  Děti jim vozí nákupy, často volají. Ale Hana cítí úzkost a nejistotu. Co když onemocní, kdo se postará o Pavla? Sama má zdravotní potíže. Ale kde vzít čas pro sebe? Hana si pochvaluje i telefonický kontakt s poradnou: “Bylo fajn mluvit s někým, koho znám a vymluvit se z věcí, které bych vlastním dětem nerada svěřovala“.

Poradna umí propojit veškeré dostupné zdravotní i sociální služby a výrazně tak přispět ke zkvalitnění života jak nemocným, tak především jejich pečujícím, rodinám i blízkým. Poradíme, jak správně pečovat i kdo a jak Vám může v péči pomoci. Kde můžete žádat finanční podporu a pomoc. I jak ochránit majetek a práva nemocných.

Neodkládejte péči o svoji paměť. Ani péči o své blízké! Nebojte se domluvit si schůzku. Ne každé zapomínání musí být hned demence. Možná se stresujete a trápíte úplně zbytečně. A možná nečerpáte finanční nebo sociální pomoc, která by vám výrazně ulehčila život. Nebuďte na své starosti sami, přijďte se poradit. Některé věci dokážeme řešit i přes telefon 733 629 018 nebo email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Záleží jen na Vás, jaký kontakt zvolíte. My jsme tu pro Vás. Další informace najdete na www.alzheimerporadnavysocina.cz Nebo FB https://www.facebook.com/alzheimerporadnavysocina/ Zde najdete i oblíbené trénování paměti.

Alzheimer poradna Vysočina

Alzheimer poradna Vysočina

Alzheimer poradna Vysočina

 

TABULKA „SROVNÁVACÍ SESTAVENÍ PARCEL“ PRO PŘIZNÁMÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

V níže uvedeném dokumentu je k dispozici tabulka „Srovnávací sestavení parcel“. V této tabulce lze dohledat podle čísla listu vlastnictví nové výměry parcel v Osové Bítýšce pro PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.

pdfSrovnávací sestavení parcel Osová Bítýška

INFORMAČNÍ LETÁK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Jak probíhá očkování a jak se k němu přihlásit?

Faze1A jak-se-objednat-na-ockovani

Faze1A jak-se-objednat-na-ockovani s2

ODHRNOVÁNÍ SNĚHU

Žádáme občany, aby z důvodu odhrnování sněhu v maximální míře využívali pro parkování svých vozidel prostory mimo komunikace. Děkujeme.

INFORMACE MUDR. ANNY ŠVEHLOVÉ

Paní MUDr. Švehlová oznamuje, že v pátek 15. 1. 2021 bude z provozních důvodů ordinovat pouze od 8:00 do 11:00 hodin.

INFORMACE A NOVINKY Z CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ, PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

  1. Z důvodu vážné epidemiologické situace máme do konce ledna otevřeno pro klienty v tyto dny: Pondělí: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00, Středa: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00, v ostatních dnech mohou klienti volat na služební mobil: 605 353 612
  2. Poskytujeme půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
  3. Naše Centrum je distribučním místem Euroklíčů k WC. S klientem sepíšeme smlouvu a zdarma mu dáme Euroklíč.
  4. Pro naše klienty zdarma nabízíme právnickou poradnu. V roce 2021 bude paní doktorka poskytovat právnické služby v tyto dny (11. 1., 8. 2., 8. 3.,12. 4.,10. 5.,7. 6.,12. 7.,9. 8.,6. 9.,11. 10.,8. 11.,6. 12.). Je potřeba se předem telefonicky objednat v našem Centru.
  5. Nabízíme našim klientům zdarma služby psychologické poradny pro dospělé a pedagogicko-psychologické poradny pro děti. Termín a kontakt na našeho psychologa dostanou klienti u nás v Centru.
  6. Nadále poskytujeme poradenské služby (např. předáme informace o získání příspěvku na péči, průkazu ZTP, příspěvku na mobilitu aj.)

Klienti si u nás mohou zapůjčit za poplatek kompenzační pomůcky: schodolez, invalidní vozík, různé druhy chodítek, toaletní židle, nástavce na WC. Nově zapůjčujeme i polohovací postel s matrací. S klientem sepíšeme  smlouvu o zapůjčení pomůcky, klient si může pomůcku hned odvézt domů. Poplatek za zapůjčení pomůcky se liší dle pořizovací ceny pomůcky (např. chodítko: 8Kč/den, inv.vozík: 15 Kč/den, schodolez: 20 Kč/den, polohovací postel 30 Kč/den). Klientům poradíme i  s výběrem pomůcky, předáme katalog firmy zabývající se distribucí těchto pomůcek.

KONTAKTY:

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava

pracoviště:  Žďár nad Sázavou, Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou  

Telefon/FAX: 566 625 703, 605 353 612

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU ONLINE

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v České republice bylo zrušeno kontaktní koledování v ulicích měst a obcí během Tříkrálové sbírky 2021.    

Přispívat do Tříkrálové sbírky můžete bezpečně:

  •         bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800 
  •         pomocí online kasičky na www.trikralovasbirka.cz s uvedením názvu obce, Oblastní charity Žďár nad Sázavou nebo PSČ
  •         QR platbou
  •         do kasiček umístěných na obecním úřadě, v kostele sv. Jakuba, v květince p. Bahenské, v lékárně Osová Bítýška a v prodejně COOP Záblatí

Více informací na https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/ nebo www.trikralovasbirka.cz. Na těchto stránkách jsou umístěné podstatné informace k letošní mimořádné sbírce (aktuality, tiskové zprávy, odkazy na on-line akce, koledování…) 

Banner - web ts 2021

TKS letáček ONLINE