Aktuálně

ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTKY/MÍSTOSTAROSTY OD LEDNA 2019

V případě zájmu si můžete sjednat schůzku i mimo úřední hodiny na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na telefonním čísle 566 536 716.

jpgÚřední hodiny starostky a místostarosty od ledna 2019

INFORMACE O AKCI I/37 OSOVÁ BÍTÝŠKA - OBCHVAT

Nově navrhovaná přeložka silnice I/37 přesune podstatnou část provozu na stávajících komunikacích mimo centrum obce Osová Bítyška, což znamená výrazné zlepšení životního prostředí zvláště z hlediska hluku ze silniční dopravy a exhalací ve stávající průtahu obcí.

pdfObchvat I/37

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Jménem Charity České republiky patří všem dárcům velké poděkování.

Tříkrálová sbírka 2019

ODPALOVÁNÍ OHŇOSTROJŮ V OSOVÉ BÍTÝŠCE

Oznámení obecního úřadu Osová Bítýška občanům, kteří mají v úmyslu odpalovat ohňostroj

Pokud má občan v úmyslu odpalovat ohňostroj na území obce Osová Bítýška, je nutné, aby tento svůj záměr osobně v úředních hodinách ohlásil na obecním úřadě v Osové Bítýšce. Obecnímu úřadu žadatel oznámí den, hodinu a místo konání ohňostroje. Odpálení musí být ukončeno do začátku nočního klidu. Toto omezení se netýká noci z 31. prosince na 1. ledna.

NABÍDKA ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ AVP

Alzheimer poradna Vysočina nabízí zdarma své služby:

  • Všem, kdo mají obtíže s pamětí, zapomínáním, soustředěním, plánováním činností…
  • Všem, kteří mají doma blízkého, jehož chování se začíná měnit, chová se nestandardně, obviňuje své blízké. Stále něco hledá, bloudí, opakuje již řečené nebo obtížně hledá slova a komunikace vázne…
  • Všem, kteří doma pečují o nemocného s demencí
  • Všem, kteří potřebují poradit s čerpáním finanční i sociální podpory, komunikací s nemocným

pdfAlzheimer poradna Vysočina nabízí zdarma své služby

pdfLeták Alzheimer poradny Vysočina

pdfPoradenské dny Alzheimer poradny Vysočina

OZNÁMENÍ O OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Oznámení o obnově katastrálního operátu novám mapováním

LETÁČEK EKO-KOM

Má to smysl, třiďte odpad! Více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách jaktridit.cz.

pdfLetáček EKO-KOM

PRODEJ POZEMKŮ

Prodej  stavebních pozemků v obci a katastrálním území Osová Bítýška v obytné zóně „U Školy" byl dne 18. 11. 2015 UKONČEN - BYLY PRODÁNY VŠECHNY POZEMKY.

Lokalita u školy

MODERNIZACE ŠKOLSTVÍ OSOVÁ BÍTÝŠKA

Název a číslo projektu:

Modernizace školství v obci Osová Bítýška reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01481

Předmětem projektu je investice do modernizace školství v obci Osová Bítýška. Předkládaný projekt se dotkne zkvalitnění vzdělávacích podmínek a to jak v předškolním zařízení, tak i v základní škole.

Projekt řeší současný neúplně vyhovující stav v oblasti výuky v mateřské škole, v rámci projektu dojde k dispozičním změnám učeben, což se projeví i v jejich velikosti. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku odborných předmětů na základní škole. V rámci realizace projektu dojde ke vzniku nové multimediální učebny, stávající odborné učebny budou dovybaveny chybějícími učebními pomůckami. V rámci investic do školství dojde k instalaci venkovního výtahu, který zajistí bezbariérovost celé budovy školy.

  • Předpokládané celkové náklady projektu jsou: 6 593 129 Kč, přičemž předpokládaná 85 % dotace je 5 604 159,50tis. Kč
  • Projekt je spolufinancován z fondu EU - Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

EU logo


ROP

STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Projekt, realizovaný v roce 2013, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Stavební úpravy mateřské školy