Aktuálně

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 25. KVĚTNA 2020

Vážení rodiče.
Po důkladném zvážení epidemiologické situace v České republice a po projednání se zřizovatelem a na základě projeveného zájmu rodičů bude mateřská škola otevřena od pondělí 25. května 2020.
Rodiče už nemusí k 25. 5. 2020 znovu svoje děti přihlašovat nebo odhlašovat, pouze nahlásí obvyklým způsobem, pokud by došlo ke změně v docházce.

Více v příloze.

pdfOtevření mateřské školy 25. května 2020

INFORMACE K ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. - 5. ROČNÍKU

Od 25. 5. 2020 začnou probíhat vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníku.

Více viz Informace k organizaci vzdělávání žáků 1. stupně a ostatní přílohy.

V případě změn vás budeme informovat.

S sebou si žák 25. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz přílohy):

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem,

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfInformace k organizaci vzdělávání žáků 1. stupně

pdfPřihláška k účasti na vzdělávací aktivitě 1. stupeň

pdfPříloha - čestné prohlášení 1. stupeň

pdfVyjádření MŠMT 1. stupeň

NABÍDKA PRÁCE - AGRO ZÁBLATÍ

Agro Záblatí hledá uklízečku do administrativní budovy Záblatí na úklid na záskok na 2-3 měsíce. Nástup možný ihned.

Informace na tel.: 724 760 480 Karel Vrbický

Agro Záblatí - Uklízečka

ČESKÁ POŠTA OSOVÁ BÍTÝŠKA

Otevírací doba - Česká pošta Osová Bítýška - změna od 04. 05. 2020

PO: 12.00 – 16.00

ÚT: 08.30 – 11.30

ST: 08.30 – 11.00, 13.30 – 17.00

ČT: 08.30 – 11.30

PÁ: 12.00 – 16.00

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE - ČÁST OSOVÁ

Přerušení dodávky el. energie dne 01.06.2020 od 7:30 do 01.06.2020 16:00. Týká se místní části Osová.

Přerušení dodávky el. energie Osová

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - 2. VLNA UVOLŇOVÁNÍ

Ministerstvo zdravotnictví České republiky povoluje od 27. 04. 2020 (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace):

Provozovny do 2 500 m2

včetně turistických informačních center

  • pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2
  • netýká se provozů, které budou otevírány v dalších etapách
Fitness centra

bez využití zázemí

  • posilovny a fitness centra bez využití sprch a šaten
Vysoké školy

individuální konzultace do 5 osob

  • platí pro všechny ročníky VŠ
Autoškoly
Bohoslužby

do 15 osob (účinné již od 24. 4.)

  • za přesně definovaných podmínek
Zoologické zahrady

pouze venkovní prostory

  • platí také pro botanické a dendrologické zahrady
Spolkové činnosti

do 10 osob (účinné již od 24. 4.)

  • zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání
Knihovny

Více ZDE.

PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE DO 7. KVĚTNA 2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s pandemií koronaviru, doporučením MŠMT, MZ, opatřením vlády ČR a s ohledem na informaci Odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, který připravuje metodiku k otevření MŠ, po projednání se zřizovatelem a v souladu s § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zůstává v mateřské škole přerušený provoz do 7. května 2020.

Více informací v přiloženém dokumentu.

pdfPřerušení provozu v mateřské škole do 7. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

Ředitet Základní školy a mateřské školy Osová Bítýška oznamuje rodičům, že provoz mateřské školy bude z organizačních důvodů omezen v měsíci červenci a srpnu 2020 takto:

  • v měsíci červenci bude MŠ v provozu ve dnech: 1. 7. 2020 - 17. 7. 2020
  • v měsíci srpnu bude MŠ v provozu ve dnech: 24. 8. 2020 - 31. 8. 2020

Více v přiloženém dokumentu.

pdfProvoz mateřské školy o prázdninách

ODEVZDÁNÍ DOTAZNÍKU DO PÁTKU 24. 4. 2020

Žádáme občany Osové Bítýšky, aby nejpozději do pátku 24. 4. odevzdali na určených místech vyplněné dotazníky týkající se dalšího rozvoje naší obce. Pokud by někdo potřeboval nový formulář, má možnost si jej do čtvrtka vyzvednout na obecním úřadě. Tato informace se netýká těch, kteří vyplněný dotazník již odevzdali.

Investice obce v budoucích letech

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření.

pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví