Aktuálně

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - INFORMACE 2020

Centrum pro zdravotně postižené posílá aktuální data o poskytování služeb našich bezplatných poraden pro rok 2020.

Posláním Centra je prostřednictvím poskytovaných služeb zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života.

pdfCZP letáček služby 2020

pdfPsycholog a právník 2020

KONCERT RICHARDA PACHMANA

Ve čtvrtek 20. 02. 2020 se bude konat v kostele v Osové Bítýšce koncert Richarda Pachmana. Začátek v 18:00.

Richard Pachman

DEN DESKOVÝCH HER

Komunitní centrum Osová Bítýška pořádá Den deskových her.

KDY: neděle 16. 2. 2020 od 13.00 do 18.00 hod.

KDE: Fotbalový a tenisový areál Osová Bítýška

pdfDen deskových her

TALK SHOW S IVO ŠMOLDASEM A JEHO HOSTY

Zábavná talk show s českým básníkem, scénáristem a moderátorem PhDr. Ivo Šmoldasem, se uskuteční 30. března 2020 od 18 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.

Jako své hosty si pozval Václava Koptu (moderátor, herec, muzikant) a Andrea Andrei (italský zpěvák).

Vstupné 280 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen v Informačním centru ve Velké Bíteši od 22. ledna 2020.

Talkshow - Ivo Šmoldas

FINANČNÍ SPRÁVA - TISKOVÁ ZPRÁVA

Všechny finanční úřady budou mít otevřeno celý týden. Pro komfortní podání daňového přiznání bude rozšířena pracovní doba.
Finanční správa rozšíří úřední hodiny všech územních pracovišť nad rámec obvyklých úředních hodin a to v termínu od 20. ledna do 31. ledna 2020. Na všech pracovištích finančních úřadů bude v tomto období zajištěn provoz podatelny a pracovišť majetkových daní v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin a v pátek od 8.00 do 14.00 hodin.

Podrobné informace: pdfGenerální finanční ředitelství - tisková zpráva

MASOPUST 2020

SDH Osová Bítýška zve všechny zájemce do MASOPUSTNÍHO PRŮVODU MASEK v sobotu 15. února od 7:30 u hasičské zbrojnice.

Masopust 2020

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY

Obec Osová Bítýška pořádá 1. února 2020 NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY.

Nohejbalový turnaj

 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSA, STOČNÉ 2020

Poplatek za komunální odpad na rok 2020:

500,- Kč za osobu

300,- Kč za dítě do 16-ti let včetně

Poplatek za komunální odpad na rok 2020 za rekreační objekt:

500,- Kč za jeden rekreační objekt

Poplatek za psa na rok 2020:

50,- Kč za jednoho psa

70,- Kč za druhého a dalšího psa

Poplatky se platí od 1. 2. 2020 až do 31. 5. 2020. Platit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné

Poplatek za stočné na rok 2020:

720,- Kč za osobu a rok (2020)

Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný buď do 30. 4. 2020, nebo do 31. 10. 2020. Poloviční poplatek – první polovina poplatku je splatná do 30. 4. 2020 a druhá polovina do 31. 10. 2020. Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné.

INFORMACE Z OBCE

Proč je zvýšen poplatek za svoz komunálního odpadu?

Do června 2018 dostávala obec pravidelný nájem ze skládky, která se nacházela v jejím katastrálním území. Od července 2018 bylo skládkování na této skládce ukončeno, tím pádem již obec nedostává tento pravidelný nájem, který kompenzoval nízkou částku za svoz komunálního odpadu. Ze stejného důvodu také Technické služby Velká Bíteš začaly likvidaci komunálního odpadu řešit odvozem do spalovny v Brně, čímž byla pochopitelně také navýšena cena svozu. Výdaje za svoz veškerého odpadu za rok 2019 činí 1 066 363 Kč, vybraná částka za odpad činí 315 812,-. Rozdíl mezi těmito částkami, tedy částku 750 551 Kč, musí hradit obec ze svého rozpočtu. Proto je nezbytně nutné částku za svoz komunální odpadu navýšit a tím alespoň částečně tento rozdíl kompenzovat.

Bylo nutné zvyšovat cenu za pronájem Centra kultury a sportu a měnit systém rezervací?

Systém pronájmu Centra byl do roku 2018 nastaven tak, že si jakákoliv organizace, skupina, či jednotlivec mohly zarezervovat halu v jakémkoliv termínu a na jakkoliv dlouhý časový úsek. Přesto však platily pouze ty dny, ve kterých v hale opravdu sportovaly. Některé skupiny si však termín pouze zarezervovaly, do haly ale nikdy sportovat nepřišly a neměly ani snahu najít za sebe náhradu. Hala byla v tu chvíli nevytížená, pronájem nebyl hrazen, ale náklady zůstávaly.

Z vyhodnocení skutečných příjmů a nákladů za rok 2018 a 2019 vyplývá, že při tomto systému pronájmu bychom se v roce 2020 dostávali do záporných hodnot. Hala by byla velmi ztrátová, a to řádově asi 170 000 Kč za rok. Proto musela být cena za pronájem navýšena, a především zásadně změněn celkový systém rezervací tak, aby byl dlouhodobý pronájem haly vždy uhrazen dopředu. Již nyní víme, že se tímto krokem zvýšila zodpovědnost jednotlivých nájemců a hala je více využita.

Na stránkách obce jsou nyní také pravidelně zveřejňovány volné termíny nejen na dlouhodobý pronájem, ale též na jednotlivé termíny, aby byla hala co nejvíce využívána.

Proč ještě nejsou dokončeny úpravy Sportovního a tenisového areálu?

V roce 2019 jsme zažádali o dotaci, ze které bychom mohli nejen vybudovat chybějící skladové zázemí budově, ale také bychom mohli upravit nejbližší okolí budovy. Dotace nám bohužel o jeden bod utekla. Protože byl stejný dotační titul vypsaný také pro letošní rok, rozhodli jsme se žádost upravit a podat ještě jednou. Doufáme, že nám letos bude dotace přidělena a my následně dokončíme veškeré nezbytné úpravy.

Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce Osová Bítýška

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES

SDH Osová Bítýška Vás srdečně zve na tradiční XXV. HASIČSKÝ PLES, který se koná v sobotu 8. února 2020 v Centru kultury, sportu a zájmových činností.

Plakát Hasičský ples 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Jménem Charity České republiky všem dárcům mnohokrát děkujeme za finanční příspěvky.

Tříkrálová sbírka 2020 – farnost Osová Bítýška

Osová Bítýška 37 522,-
Záblatí 8 940,-
Vlkov 12 780,-
Jáchymov 2 905,-
Osová 3 270,-
Skřinářov 10 409,-
Ořechov 9 650,-
Ronov 3 580,-
Celkem 89 056,-

pdfTříkrálová sbírka 2020