Centrum kultury, sportu a zájmových činností

Usnesením zastupitelstva obce Osová Bítýška č. 3/2019 ze dne 05.06.2019 byla schválena výše pronájmu haly - „Centrum kultury, sportu a zájmových činností",  

Cena za dlouhodobé  pronájmy  haly od 01. 09. 2019:

Nekomerční pronájem haly: 1 hodina 250,-

Komerční pronájem haly do 40 osob: 1 hodina 300,-

Komerční pronájem haly nad 40 osob: 1 hodina 550,-

Storno poplatek hradí nájemce v plné výši.

Při krátkodobém pronájmu haly se k těmto cenám přičítá 21 % DPH

Výše pronájmu haly na pořádání plesů byla stanovena takto:

místní organizace jsou od pronájmu osvobozeny, platí pouze služby spojené s pronájmem haly

ostatní organizace platí pronájem 20 000,- Kč + služby spojené s pronájmem haly

pořádání turnajů - 1 hodina 250 Kč + služby spojené s pronájmem haly

Dlouhodobé nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, nejdéle na půl roku. Při zajišťování dlouhodobého pronájmu haly budou mít přednost místní občané, organizace a spolky. Obec Osová Bítýška si ve smlouvách vyhrazuje právo měnit čas a termín pronájmu haly (z důvodu konání plesů, koncertů a besídek). Dlouhodobý pronájem se hradí 1 měsíc předem.

Pronájem haly lze objednat na tel. č. 734 262 520.

Pronájem sportovní haly 2020

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO
16:00-17:00
Gymnastika

VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO
VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO
VOLNO VOLNO VOLNO  VOLNO VOLNO
VOLNO  VOLNO  VOLNO VOLNO VOLNO
 VOLNO VOLNO   VOLNO VOLNO  VOLNO
SOBOTA NEDĚLE   KULTURNÍ AKCE        TURNAJE
VOLNO VOLNO   VOLNO VOLNO
VOLNO VOLNO      
VOLNO VOLNO      
VOLNO VOLNO      
VOLNO VOLNO      
VOLNO VOLNO      
VOLNO  VOLNO      
         

Centrum otevřeno s omezením dle aktuálních opatření.

Veškeré akce i turnaje je třeba nahlásit předem. I akce, které se každoročně opakují.

Telefon správce haly - 734 262 520 /Mezlíková, Pohanková/

Aktualizace k 27. 05. 2021