Nekategorizováno

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Obec Osová Bítýška se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky osovabityska.cz..

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný:

1) z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • některé ze zveřejněných dokumentů jsou naskenované bez strojově čitelného textu. Kritérium 1.1.1

2) jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů:

  • komponenty třetích stran použité na webu nemusí splňovat podmínky o přístupnosti (např. facebook, mapy, youtube.com, chaptcha, apod.)
  • některá videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 7.9.2020
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností XART, s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:
Obec Osová Bítýška
Osová Bítýška 3
594 53
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postup pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENY

S účinností od středy 29. července 2020 až do odvolání platí na území Kraje Vysočina mimořádná opatření krajské hygieny. Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociálních služeb( tj. zahrnuty jsou i ambulance praktických lékařů, odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžková zařízení, lékárny a výdejny zdravotního materiálu a všechna pracoviště poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež.

Test xnl

Test xnl

Autosklo Richard Dvořáček

Test newsletter

Test článku pro newsletter   

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nesciunt quod animi aliquid non atque. Aspernatur veritatis numquam, inventore eos est laboriosam quidem porro quos alias, placeat repellat adipisci sequi. Sequi?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nesciunt quod animi aliquid non atque. Aspernatur veritatis numquam, inventore eos est laboriosam quidem porro quos alias, placeat repellat adipisci sequi. Sequi?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nesciunt quod animi aliquid non atque. Aspernatur veritatis numquam, inventore eos est laboriosam quidem porro quos alias, placeat repellat adipisci sequi. Sequi?

HZ autodíly

HKP Metal

Raja Moravia

Květiny Anna Bahenská

Pamětihodnosti

Farní kostel sv. Jakuba

Farní kostel je zasvěcený sv. Jakubu Většímu. První historické záznamy o faře a kostele jsou ze třináctého století. Farní kostel sv. Jakuba, ohradní zeď s branou kostela a věž u kostela jsou zařazeny do Státního seznamu památkové péče II. kategorie.

Kostel Svatého Jakuba 01  Kostel Svatého Jakuba 02

Fara

Fara je postavena v raně barokním stylu s dochovanou původní dispozicí. Před 15 lety byla vybrána pro sídlo Diecézního centra života mládeže DCŽM. Fara je velká, asi 200 let stará, hezky opravená budova, která vždy pojme potřebný počet lidí, kteří přijedou. Za farou se rozkládá velká zahrada s fotbalovým a volejbalovým hřištěm a garáž se stolním tenisem. Nejdůležitější místností je ovšem kaple, která je zasvěcena blahoslavenému Janu XXIII.

Fara - budova  Fara - jídelna a pohled z chodby  Fara - kaple

Zámek Osová

Zámek Osová tvoří nejvýznamnější dominantu osady. V minulosti byl sídlem rozsáhlého panství. Již v roce 1348 byl na jeho místě hrad Osové, obklopený rybníky a močály, v roce 1540 se uvádí jako pustý a roku 1638 vyhořel. Nynější zámek pochází z konce 17. století. Je obdélníkového půdorysu s průčelím obráceným k jihovýchodu, příjezdová cesta je lemována rybníky, na severozápadě se rozkládá zámecký park. Roku 1900 patřily ke zdejšímu panství městys Osová Bítýška a vesnice Osová, Vlkov, Březí, Ondrušky, Skřinářov, Borovník, Rozseč, Milešín a Vidonín. Po roce 1945 zámek pustl, od 90. let 20. století je v rukách soukromého majitele, který provedl dílčí rekonstrukce.

Zámek Osová 01  Zámek Osová 02  Zámek Osová 03

Zámek Osová 04  Zámek Osová 05  Galerie Sýpka

* letecké snímky od Filmového a fotografického studia Tulák, Jiří Toman, Velké Meziříčí

Boží Muka, kříže

Boží muka se nazývá drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. Občas bývá název Boží muka používán také pro krucifix situovaný ve venkovním prostoru. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl z rozhodnutí Pontia Pilata bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či v místech, kde někdo zahynul. Často bývají obklopena památnými stromy.

Boží Muka Kříže 01  Boží Muka Kříže 02

Smírčí kameny

Půjdeme-li ke Třídvorskému rybníku, narazíme na smírčí kámen o rozměrech v nadzemní části asi 56x56x20 cm. Podobný kámen je u silnice směrem ke Křeptovu. Uprostřed kříže jsou vytesána písmena IHS a pod nimi je letopočet 1812 a sotva čitelné jméno, Josef Ponyn. Tento kříž je větší a má rozměry v nadzemní části 77x44x13cm.

Smírčí kameny 01  Smírčí kameny 02