Nekategorizováno

SK Osová Bítýška

Sbor dobrovolných hasičů

Floriánek„Novodobí rytíři“ – tímto názvem bývají označováni hasiči. Ti hasiči, kteří často nasazují vlastní čas, síly a v neposlední řadě i zdraví na to, aby zachránili majetek a životy ostatních spoluobčanů. Činnost dobrovolných hasičů je o to cennější, že se věnují záchraně majetku i lidských životů ve svém volném čase, bezplatně a s pevným přesvědčením, že být na místě neštěstí co nejdříve, je to nejdůležitější.

Náš sbor byl založen v roce 1883. Podle dochovaných knih u vzniku stálo 25 členů v čele s učitelem Vincencem Kořistou. Sbor se postupem let rozrůstal. Všichni v obci si byli vědomi, jak jsou dobrovolní hasiči důležití a proto spolek podporovali. V dřívějších dobách nebyla výzbroj nijak složitá, požáry se zdolávaly ručními stříkačkami berlovkami, což nebylo vůbec jednoduché ani rychlé jako nyní. Proto muselo pomáhat co nejvíce lidí. Další z pořízených byla stříkačka pro koňské spřežení, kterou se nám podařilo dochovat do současnosti a jsme na ni velmi hrdí. Navštěvujeme s ní mnohá ukázková vystoupení s historickou technikou.

S modernizací zásahových jednotek v České republice jsme ani my nezůstali pozadu a s podporou starosty obce jsme v roce 2007 zakoupili cisternový vůz značky Man. V roce 2018 byl zakoupen ze státní dotace dodávkový automobil Ford Custom.

K dnešnímu dni je v obci celkem 61 členů, z nich 20 tvoří zásahovou jednotku. I nyní si uvědomujeme, že dobrovolní hasiči jsou velmi důležití, proto se snažíme přiblížit vše i mladým. Několik našich členů cvičí dětské cvičební družstvo.

Hasička

Fotbalový a tenisový areál

Fotbalový a tenisový areál je otevřen s omezením dle aktuálních opatření.

Usnesením zastupitelstva obce osová Bítýška č. 3/2019 ze dne 05.06.2019 byla schválena výše pronájmu "Fotbalového a tenisového areálu Osová Bítýška"

Cena za pronájem od 05. 06. 2019:

  • Nájemné za půlden pronájmu činí 500 Kč, pronájem celého dne se stanovuje na 1000 Kč. K nájemnému bude žadatel hradit spotřebovanou energii. Dále bude vybírána vratná záloha 5000,- Kč na případné poškození vybavení pronajímaných prostor. Nájemce pronajaté prostory uklidí a předá správci areálu. Pokud vznikne potřeba uklidit halu nad rámec běžného úklidu pro správce haly, zaplatí nájemce částku 300 Kč za 1 hodinu úklidu. K dispozici budou pro nájemce k zapůjčení  ubrusy, za které bude vybírána částka 1000 Kč.
  • Za část areálu, která je určená jako zázemí pro sportovce (sprchy a šatny), nebude SK platit pronájem, Sportovnímu klubu z.s. Osová Bítýška bude účtována pouze spotřebovaná energie ( voda, elektřina, plyn, stočné) za tyto prostory.
  • Za pronájem sálu v budově „Fotbalového a tenisového areálu" bude SK Osová Bítýška a ostatní místní organizace platit nájemné 200,- Kč/den

Na základě Usnesení zastupitelstva obce 5/2020 ze dne 16. 9. 2020 se areál bude pronajímat pouze obyvatelům Osové Bítýšky a Záblatí.

Pronájem areálu 2021

Pronájem "Fotbalového a tenisového areálu" lze objednat na tel. č. 566 536 735

Aktuální volné termíny a rezervace prostor najdete zde

 

Fotbalový a tenisový areál byl slavnostně otevřen 8. června 2019.

Pozvánka otevření fotbalového a tenisového areálu

Centrum kultury, sportu a zájmových činností

Centrum kultury, sportu a zájmových činností je otevřeno s omezením dle aktuálních opatření.

Usnesením zastupitelstva obce Osová Bítýška č. 3/2019 ze dne 05.06.2019 byla schválena výše pronájmu haly - „Centrum kultury, sportu a zájmových činností".

Cena za dlouhodobé  pronájmy  haly od 01. 09. 2019:

Nekomerční pronájem haly: 1 hodina 250,-

Komerční pronájem haly do 40 osob: 1 hodina 300,-

Komerční pronájem haly nad 40 osob: 1 hodina 550,-

Storno poplatek hradí nájemce v plné výši.

Při krátkodobém pronájmu haly se k těmto cenám přičítá 21 % DPH

Výše pronájmu haly na pořádání plesů byla stanovena takto:

místní organizace jsou od pronájmu osvobozeny, platí pouze služby spojené s pronájmem haly

ostatní organizace platí pronájem 20 000,- Kč + služby spojené s pronájmem haly

pořádání turnajů - 1 hodina 250 Kč + služby spojené s pronájmem haly

Dlouhodobé nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, nejdéle na půl roku. Při zajišťování dlouhodobého pronájmu haly budou mít přednost místní občané, organizace a spolky. Obec Osová Bítýška si ve smlouvách vyhrazuje právo měnit čas a termín pronájmu haly (z důvodu konání plesů, koncertů a besídek). Dlouhodobý pronájem se hradí 1 měsíc předem.

Pronájem haly lze objednat na tel. č. 734 262 520.

Pronájem haly

Aktuální volné termíny a rezervace prostor najdete zde

Veškeré akce i turnaje je třeba nahlásit předem. I akce, které se každoročně opakují.

Telefon na správce haly je 734 262 520 /Mezlíková, Pohanková/.

 

 

 

Čistírna odpadních vod (ČOV)

30. prosince 1993 byla v naší obci dána do provozu ČOV. Připravili jsme pro Vás některé informace k tomuto ekologickému zařízení. Vzhledem k tomu, že je tento objekt navštěvován studenty i odborníky z celé republiky, přísluší se pozastavit nad "Čovkou" trochu déle.

Číst více...