Nekategorizováno

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany správce.

Správce:

Viz. Kontakt

Legislativa

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Rozsah zpracovaných údajů správcem

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb správci poskytne.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Práva uživatele

Právo na přístup k osobním údajům -  uživatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů – uživatel má právo zažádat správce o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které správce o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů uživatele. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje může správce zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Pošta

Česká pošta Osová Bítýška

Adresa: Osová Bítýška 3

               594 53 Osová Bítýška

Telefon: 954 259 453

Česká pošta - web

Otevírací doba:

Pondělí zavřeno 14:00 - 18:00
Úterý 08:00 - 12:00 zavřeno
Středa zavřeno 14:00 - 18:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00 zavřeno
Pátek 08:00 - 12:00 zavřeno 
Sobota zavřeno zavřeno 
Neděle zavřeno zavřeno 

Kostel

Knihovna

Obecní knihovna Osová Bítýška

„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“

/Oscar Wilde dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900/

Výpůjční doba: pondělí 13.30 – 16.00

Roční registrační poplatek: 30 Kč

Knihovna má bezbariérový přístup.

Odkaz na stránky s podrobnými informacemi o knihovně: https://osovabityska.knihovna.info/

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Služby knihovny:

1. KNIHOVNÍ FOND
Knihovní fond Obecní knihovny Osová Bítýška obsahuje více než 4.000 svazků knih, které jsou plně k dispozici všem čtenářům.

Online katalog: https://osovabityska.opac.knihzdar.cz/#!/

 2.VÝMĚNNÝ FOND
Obecní knihovna pro doplnění nabídky knih z vlastního knihovního fondu využívá výměnný fond svazků knih Knihovny Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou - www.knihzdar.cz.

 Z tohoto fondu můžeme na dobu půl roku zapůjčit knihy a ty pak půjčovat čtenářům obecní knihovny.

Knihovna

Akce, které proběhly v knihovně:

PÁ 22. 11. 2019 Středověký večer v knihovně

PO 02. 12. 2019 Hororové povídky – beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

ČT 23. 01. 2020 Lednové dílničky v knihovně – Náramky z korálků

ST 29. 01. 2020 Babičky čtou dětem

Základní informace

Osová Bítýška je jednou z venkovských obcí v jihovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou. Je vzdálená 6 km severozápadním směrem od Velké Bíteše. K obci Osová Bítýška náleží i nedaleká osada Osová, která byla původně šlechtickým sídlem s dochovaným zámkem s oborou a s panským dvorem. Na západní části katastru obce se nachází rekreační oblast Tři Dvory.

Komunitní centrum Osová Bítýška

Myslivecký spolek

Zastupitelstvo a výbory

Zastupitelstvo obce Osová Bítýška

 • Starostka obce: Mgr. Lenka Štěpánková
 • Místostarosta obce: Oldřich Machát
 • Členové: Pavel Drlíček, Jiří Horký, Ing. Petra Jašová, doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., Josef Mach, Oldřich Machát, Mgr. Milan Malý, Pavel Mašek, Bohuslav Mička ml., Bohuslav Mička st., Mgr. Marcel Rous, Aleš Svoboda, Mgr. Lenka Štěpánková

Výbory obce Osová Bítýška

Finanční výbor

 • předseda: Mgr. Marcel Rous
 • členové: Ing. Dagmar Dvořáčková, Josef Mach

Kontrolní výbor

 • předseda: Ing. Petra Jašová
 • členové: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., Bohuslav Mička ml.

Kulturně - sociální výbor

 • předseda: Mgr. Milan Malý
 • členové: Bc. Alena Rousová, Lenka Kutílková, Pavel Mašek, Denisa Šustrová

Stavební a pro životní prostředí

 • předseda: Bohuslav Mička st.
 • členové: Pavel Drlíček, Jiří Horký, Ing. Petra Jašová, Jiří Nohel

Sportovní výbor

 • předseda: Aleš Svoboda
 • členové: Petr Filouš, Jitka Chylíková

Povinné údaje

Obec Osová Bítýška založena dle zákona č. 128/2000 Sb.

IČO: 00084409 | DIČ: CZ00084409

Komerční banka Velké Meziříčí, č.ú. 4927751/0100

Organizační struktura

Rozpočet v tomto a předchozím roce

Žádosti o informace: Osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím datové schránky obce (nvmbb8c)

Příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky, formuláře: Osobně na OÚ v úředních hodinách

Vyhlášky a dokumenty

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam organizací

 • Základní škola Osová Bítýška
 • Mateřská škola Osová Bítýška
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • SK Osová Bítýška
 • Školní knihovna

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • Vyřízení stavebního povolení - stavba RD a garáže; hospodářských budov - Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby, ŽP a zemědělství, Masarykovo nám. 87
 • Žádosti o kácení stromu - tiskopisy jsou k dispozici na OÚ a na www stránkách - OÚ Osová Bítýška
 • Žádosti o občanský průkaz a cestovní pas vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí
 • Přihlášení k trvalému pobytu: občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, poplatek 50 Kč za dospělého občana

Statistické údaje

 • Statut města: Ne
 • Počet částí: 1
 • Katastrální výměra: 1030ha
 • Škola: Ano
 • Zdravotnické zařízení: Ano
 • Policie: Ne
 • Kanalizace (ČOV): Ano
 • Vodovod: Ano
 • Plynofikace: Ano
 • Počet obyvatel: 890